Het Mapview privacybeleid

 

Mobile Application Solutions, Inc engageert zich om de privacy van de Mapview app gebruikers (“Mapview”) te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft onze praktijken ten aanzien van de privacy van uw informatie in verband met het gebruik van Mapview. Het gebruik van Mapview vereist toegang tot het internet en gebruik van externe apps en diensten, zoals Apple Maps, (samen “Diensten van derden”) en wij wijzen u erop dat dit privacybeleid niet van toepassing is op het door deze derden gehanteerde beleid betreffende het verzamelen en gebruik van uw informatie. Mobile Application Solutions, Inc raadt u aan om het privacybeleid, dat van toepassing is op deze diensten van derden, door te nemen.

Informatieverzameling. Mobile Application Solutions, Inc verzamelt informatie over u in verband met Mapview op twee manieren. U kunt ons ten eerste informatie geven wanneer u Mapview of één van zijn functies downloadt of zich ervoor registreert (bijv. Mapview Calling, Mapview for Salesforce, Mapview Schedule Optimizer). Deze informatie kan persoonlijk identificeerbare informatie bevatten zoals de naam, adres, telefoonnummers, en e-mailadressen en informatie over uw creditkaart of andere betaalmethode.

Ten tweede, wanneer u Mapview gebruikt, kan Mobile Application Solutions, Inc bepaalde informatie over u en het gebruik van de toepassing verzamelen. Mobile Application Solutions, Inc kan bijvoorbeeld technische gegevens en verwante informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw mobiel toestel, systeem, toepassingsoftware en randapparatuur. Mobile Application Solutions, Inc kan evenzeer informatie verzamelen over hoe u de Mapview toepassing gebruikt. Als u een belplan hebt en de Mapview belservice gebruikt voor uitgaande gesprekken, zal Mobile Application Solutions, Inc informatie verzamelen over die oproepen, inclusief het gekozen nummer en de duur van het gesprek. Mobile Application Solutions, Inc zal echter nooit informatie verkrijgen over de in inhoud van uw gesprekken. Als u Mapview toestemming geeft om uw locatie te weten, kan de applicatie die informatie gebruiken om uw diensten te verlenen. U kunt het delen van de locatie te allen tijde uitschakelen door naar de instellingen van uw apparaat te gaan en het delen van locatiediensten te beperken.

Gebruik van informatie. Mobile Application Solutions, Inc gebruikt de informatie die we verzamelen om producten en diensten in verband met Mapview aan te bieden, te factureren, diensten te verzamelen waarvoor betaald moet worden (zoals Mapview Calling) en verwante accountinformatie te verstrekken, om productupdates en support aan te bieden, om met u te communiceren over Mapview en diensten die we u aanbieden en om illegale activiteiten, vermeende fraude of potentiële dreigingen tegen ons netwerk te voorkomen. Mobile Application Solutions, Inc kan de verzamelde informatie ook gebruiken in een formulier dat u niet identificeert om de Mapview en verwante producten en diensten te verbeteren (bijv. het ontwikkelen en testen van nieuwe functies voor de app).

Gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die van een server naar uw webbrowser of mobiele apparaat worden gestuurd en in de cache van uw browser of uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Er zijn manieren waarop u uw cookievoorkeuren kunt beheren en kunt aangeven of u cookies wilt accepteren of afwijzen (bekijk uw opties hieronder).
We gebruiken deze tracking-technologie voor een aantal algemene doeleinden, zoals:
1. Om onze sites correct te laten functioneren.
2. Om te begrijpen hoe onze sites functioneren en te informeren over eventuele verbeteringen in prestaties en onze diensten.
3. Om uw ervaring op onze sites te verbeteren en functionaliteit te leveren, bijvoorbeeld zodat u niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren telkens als u onze site bezoekt.

U kunt de instellingen van uw webbrowser aan uw cookievoorkeuren aanpassen. Gebruik deze links voor meer informatie over cookie-instellingen voor deze vaak gebruikte browsers:
1. Internet Explorer
2. Firefox
3. Chrome
4. Safari

Informatie delen met derden. Mobile Application Solutions, Inc zal uw persoonlijke informatie niet verkopen of verhuren aan derden buiten Mobile Application Solutions, Inc. Mobile Application Solutions, Inc zal uw informatie delen met bedrijven die diensten aan ons verlenen, zoals het verwerken van betalingen. In dergelijke gevallen geven we geen toestemming aan deze bedrijven om uw informatie te gebruiken voor een ander doel dat het verlenen van die diensten. We kunnen uw informatie ook delen als we te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk vereist is, een gerechtelijk bevel, dagvaarding of ander wettelijk proces dit vereist of om de eigendomsrechten van Mobile Application Solutions, Inc, onze werknemers of onze klanten te beschermen. In het geval dat het eigendomsrecht van Mobile Application Solutions, Inc of Mapview zou veranderen als gevolg van een fusie, overname, verkoop of andere transactie, kan uw informatie overgedragen worden. Als zo’n overdracht zou leiden tot een materiële verandering in het gebruik van uw informatie, zult u geïnformeerd worden over de keuzes die u heeft.

Bewaring van gegevens. We bewaren uw informatie zolang het nodig is om u diensten te verlenen dan wel aan wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen, onze rechten te handhaven of zolang redelijkerwijs noodzakelijk is voor zakelijke doeleinden.

Gebruik van diensten door kinderen. Onze diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 13 (dertien) jaar en we verzoeken hun dan ook geen persoonsgegevens via de dienst te verstrekken.

Beveiliging. Mobile Application Solutions, Inc gebruikt redelijke fysieke, elektronische en procedurele voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen, inclusief het gebruik van codering voor het verzenden van creditkaart- of andere gelijkaardige informatie. De informatie is beschermd door een Secure Socket Layer (SSL). Mobile Application Solutions behandelt creditkaartinformatie in overeenstemming met de toepasselijke PCI-standaarden. De servers waarop Mobile Application Solutions, Inc persoonlijk identificeerbare informatie opslaat, zijn in een afgelegen PCI conforme co-locatie instelling die meerlagige beveiligingsprocedures verstrekt.

Contact. Hebt u vragen over dit beleid of onze informatieverwerking, neem dan contact met ons op via support@mapview.com of schrijf ons: Mobile Application Solutions, Attention: Mapview Team, 16850-112 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL 33160 Verenigde Staten. U kunt uw vragen ook stellen via ons contactformulier op de contactpagina van www.mapview.com

Wijzigingen aan het beleid. Mobile Application Solutions, Inc kan dit beleid nu en dan bijwerken en u dient daarom dit beleid geregeld door te nemen. Als Mobile Application Solutions, Inc een materiële verandering uitvoert aan het beleid, zult u hiervan op de hoogte gesteld worden.

Ingangsdatum. Dit beleid ging van kracht op 13 November 2018.