Mapview Sekretessvillkor

 

Mobile Application Solutions, Inc har som mål att skydda sekretessen för användare av applikationen Mapview (“Mapview”). Dessa sekretessvillkor beskriver våra rutiner när det gäller sekretessen för din information i samband med bruket av Mapview. Observera att för att kunna använda Mapview kan det behövas Internetuppkoppling och även bruk av utomstående applikationer och tjänster som t.ex. Apple Maps (tillsammans “Utomstående tjänster”), och dessa sekretessvillkor styr inte insamlingen eller bruket av din information av dylika utomstående tjänster. Mobile Application Solutions, Inc rekommenderar att du granskar de sekretessvillkor som gäller för dylika utomstående tjänster.

Insamling av Information. Mobile Application Solutions, Inc använder sig av två sätt att samla in information om dig i samband med Mapview. För det första kan det hända att du ger oss information när du laddar ner eller anmäler dig till Mapview eller en av dess funktioner (t.ex. Mapview Calling, Mapview for Salesforce, Mapview Schedule Optimizer). Sådan information kan omfatta information som går att härleda till en viss person som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt information om ditt kreditkort eller annan betalningsmetod.

För det andra kan Mapview, Mobile Application Solutions, Inc samla in viss information om dig och ditt bruk av applikationen. Mobile Application Solutions, Inc kan t.ex. samla in teknisk data och dithörande information, som omfattar men inte är begränsad till teknisk information om din mobila enhet, system och applikationsprogram och kringutrustning. Mobile Application Solutions, Inc kan också samla in information om hur du använder Mapview applikationen. Om du har en samtalsplan och använder Mapviews samtalsservice till att göra utgående telefonsamtal kommer Mobile Application Solutions, Inc att samla in information om de samtalen vilket omfattar de nummer som slagits och hur länge samtalen varar. Mobile Application Solutions, Inc kommer dock inte att samla in information om samtalens innehåll. Om du ger Mapview åtkomstbehörighet till dina platsuppgifter kan applikationen komma att använda dem för att tillhandahålla sina tjänster. Det går närsomhelst att återkalla åtkomstbehörigheten genom att gå till inställningarna på din enhet och begränsa delningen av platsuppgifter.

Bruk av Informationen. Mobile Application Solutions, Inc använder den information vi samlar in till att erbjuda dig produkter och tjänster i samband med Mapview, till att skicka räkningar och samla in pengar för tjänster som vi tar ut avgifter för (som t.ex. Mapview Samtal) och till att erbjuda relaterad kontoinformation, att tillhandahålla uppdateringar och support för produkterna, att kommunicera med dig om Mapview och de tjänster vi erbjuder dig och till att förebygga olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri eller potentiella hot mot vårt nätverk. Mobile Application Solutions, Inc kan också använda den information vi samlar in i ett format som inte går att härleda till dig för att förbättra Mapview och relaterade produkter och tjänster (t.ex., att utveckla och testa nya funktioner och egenskaper hos applikationen).

Användning av cookies. Cookies består av små datafiler som skickas från servers till webbläsare eller mobila enheter. De lagras i webbläsares cacheminne. Det går alltid att styra sina cookie-inställningar och ange huruvida man vill godkänna eller neka att cookies (se vilka alternativ som finns nedan) används.

Vi använder dessa spårningstekniker för några generella ändamål:
1. För att få webbplatser att fungera korrekt.
2. För att förstå hur webbplatser fungerar samt meddela om eventuella prestanda- eller tjänsteförbättringar.
3. För att förbättra användares upplevelse på våra webbplatser och erbjuda funktionalitet som t ex består av att användare slipper ange sina uppgifter varje gång de har kontakt med webbplatsen.

Det går att ändra webbläsarinställningar efter behov. Använd dessa länkar för att få reda på mer information om cookie-inställningar för följande vanliga webbläsare:
1. Internet Explorer
2. Firefox
3. Chrome
4. Safari

Spridning av informationen till utomstående. Mobile Application Solutions, Inc ska inte sälja eller hyra ut din personliga information till utomstående parter utanför Mobile Application Solutions, Inc. Mobile Application Solutions, Inckommer att dela med sig av din information till företag som utför tjänster åt oss som t.ex. behandling av betalningar; i dylika fall tillåter vi inte dessa företag att använda din information i andra syften än att tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan också dela med oss av din information om vi tror att vi är tvungna att göra det enligt lag, domstolsbeslut, rättsligt krav eller annan juridisk process eller för att skydda Mobile Application Solutions, Inc:s, våra anställdas eller våra kunders rättigheter eller egendom. Om Mobile Application Solutions, Inc eller Mapview skulle byta ägare på grund av en sammanslagning, övertag, försäljning eller annan transaktion kan din information komma att överföras. Om en dylik överföring skulle leda till an avsevärd förändring i det sätt som din information används kommer du att informeras om vilka möjligheter du har.

Datalagring. Vi lagrar personuppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att efterleva eventuella juridiska krav, lösa tvister, upprätthålla våra rättigheter eller vad som rimligen krävs för att uppnå våra affärsmässiga mål.

Barns användning av tjänster. Våra tjänster är inte riktade mot personer under 13 år och vi uppmanar dem att inte ange sina personuppgifter via våra tjänster.

Säkerhet. Mobile Application Solutions, Inc använder sig av rimliga fysiska, elektroniska och rättssäkra åtgärder för att skydda din personliga information, vilket omfattar bruk av kryptering för överföring av information om kreditkort och liknande personlig information. Informationen skyddas med hjälp av Secure Socket Layer (SSL). Mobile Application Solutions, Inc hanterar all kreditkortsinformation i enlighet med gällande PCI- normer. De servrar som Mobile Application Solutions, Inc lagrar personligt identifierbar information på finns på en avlägsen samlokaliserad facilitet som uppfyller gällande PCI-normer och som tillhandahåller kontroller av säkerhetsrutinerna i flera lager.

Kontakta oss. Om du har några frågor om denna policy eller om våra informationshanteringsrutiner, vänligen kontakta oss på support@mapview.com eller skriv till oss på Mobile Application Solutions, Inc Attention: Mapview Team 16850-112 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL 33160 USA. Det går också att skicka in frågor via vårt kontaktformulär eller sidan ”Kontakta oss” på www.mapview.com

Ändringar på villkoren. Mobile Application Solutions, Inc kan uppdatera dessa villkor med jämna mellanrum och därför bör du granska dessa villkor regelbundet. Om Mobile Application Solutions, Inc gör större ändringar på villkoren kommer du att informeras om detta.

Gäller fr.o.m. Dessa villkor gäller från och med den 13 november 2018.