นโยบายความเป็นส่วนตัวของMapview

 

Mobile Application Solutions, Inc มุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โปรแกรม Mapview (“Mapview”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงการปฏิบัติของเราที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณในการใช้ Mapview โปรดทราบว่า การใช้ Mapview จำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมีการใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลที่สาม อย่างเช่น Apple Maps (โดยเรียกรวมกันว่า “การบริการของบุคคลที่สาม”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้กำหนดควบคุมการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณที่ดำเนินการโดยบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว Mobile Application Solutions, Inc สนับสนุนให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการบริการของบุคคลที่สามนั้น ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล Mobile Application Solutions, Inc เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เกี่ยวข้องกับ Mapview โดยใช้สองวิธีด้วยกัน วิธีแรก คุณสามารถให้ข้อมูลกับเราเมื่อคุณดาวน์โหลดหรือลงทะเบียนใช้ Mapview หรือหนึ่งในคุณสมบัติ (เช่น Mapview Calling, Mapview for Salesforce, Mapview Schedule Optimizer) ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ข้อมูลแสดงตัวตนส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของคุณหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ

วิธีที่สอง เมื่อคุณใช้ Mapview ทาง Mobile Application Solutions, Inc สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณและการใช้โปรแกรมของคุณ ตัวอย่างเช่น Mobile Application Solutions, Inc สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ ระบบและซอฟท์แวร์โปรแกรม และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ของคุณ นอกจากนี้ Mobile Application Solutions, Inc ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยววิธีการใช้โปรแกรม Mapview ของคุณ หากคุณมีแผนการโทรและใช้บริการการโทรของ Mapview เพื่อทำการโทรออก ทาง Mobile Application Solutions, Inc จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโทรเหล่านั้น รวมถึงหมายเลขที่มีการโทรออกและระยะเวลาในการโทร อย่างไรก็ตาม Mobile Application Solutions, Inc จะไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในการโทรของคุณ หากคุณอนุญาตให้ Mapview เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ทางแอปพลิเคชันอาจนำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อให้บริการ คุณสามารถปิดการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งได้ตลอดเวลาโดยเข้าไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ แล้วจำกัดบริการการแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

การใช้ข้อมูล Mobile Application Solutions, Inc ใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ Mapview ให้กับคุณ ในการส่งใบแจ้งหนี้และจัดเก็บการชำระเงินสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่าย (เช่น บริการการโทรของ Mapview) และเพื่อนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการอัปเดตและการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวสินค้า เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับ Mapview และบริการที่เรานำเสนอให้คุณ และเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การต้มตุ๋นหลอกลวงที่ต้องสงสัย หรือภัยคุกคามต่อเครือข่ายของเราที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ Mobile Application Solutions, Inc ยังสามารถใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในรูปแบบที่ไม่มีการระบุตัวตนของคุณ เพื่อปรับปรุง Mapview และสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น เพื่อพัฒนาและทดสอบการทำงานหรือคุณสมบัติใหม่ ๆ สำหรับโปรแกรม)

การใช้งานคุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์สู่เว็บเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งจะเก็บไว้ในแคชของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือนั้น มีหลายวิธีที่คุณสามารถควบคุมคุณสมบัติคุกกี้ของคุณ และกำหนดว่าคุณต้องการจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ (ดูตัวเลือกที่มีได้ทางด้านล่าง)

เราใช้เทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปบางชนิดอย่างเช่น:

1. เพื่ออนุญาตให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อเข้าใจวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อแจ้งการปรับปรุงใดๆ ด้านประสิทธิภาพและบริการของเราให้ทราบ
3. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และมอบการทำงานที่จำเป็นให้ ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่ต้องกรอกรายละเอียดของคุณใหม่ทุกครั้งที่เข้าใช้งานเว็บของเรา

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้เพื่อให้เกิดผลกับคุณสมบัติของคุกกี้ ใช้ลิงก์เหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ทั่วๆ ไปดังนี้:

1. Internet Explorer
2. Firefox
3. Chrome
4. Safari

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม Mobile Application Solutions, Inc จะไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามภายนอก Mobile Application Solutions, Inc Mobile Application Solutions, Inc จะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทที่ให้บริการกับเรา เช่น การดำเนินการการชำระเงิน ในกรณีดังกล่าว เราจะไม่อนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม นอกเหนือไปจากเพื่อให้บริการเหล่านั้นแก่คุณ นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ Mobile Application Solutions, Inc พนักงานของเรา หรือลูกค้าของเรา หากความเป็นเจ้าของของ Mobile Application Solutions, Inc หรือ Mapview มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการรวมกิจการ การเข้าถือครองกิจการ หรือธุรกรรมอื่น ๆ อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณ หากการถ่ายโอนดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อในการใช้ข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับทางเลือกที่มีที่คุณสามารถเลือกได้

การเก็บข้อมูลไว้
เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ตราบที่มีความจำเป็นเพื่อมอบบริการให้แก่คุณ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎข้อผูกมัดใดๆ, คลี่คลายข้อพิพาท, บังคับใช้ตามสิทธิ์ของเรา, หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล

การใช้บริการโดยเยาวชน
บริการของเราไม่เหมาะกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี และเราทำการขอให้พวกเขาไม่มอบข้อมูลส่วนตัวให้เราผ่านทางบริการ

ความปลอดภัย Mobile Application Solutions, Inc ใช้เครื่องป้องกันทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิค และในทางกระบวนการ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงใช้การสร้างรหัสลับสำหรับการส่งข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวในลักษณะเดียวกัน ข้อมูลได้รับการปกป้องผ่านทาง Secure Socket Layer (SSL) TCG จัดการข้อมูลบัตรเครดิตตามมาตรฐาน PCI ที่มีการบังคับใช้ เซิร์ฟเวอร์ที่ทาง Mobile Application Solutions, Inc จัดเก็บข้อมูลการระบุตัวตนส่วนตัวถูกเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บร่วม PCI ที่เหมาะสมที่อยู่ห่างไกล ที่ให้ขั้นตอนการควบคุมความปลอดภัยแบบหลายชั้น

ติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือการจัดการข้อมูลของเรา กรุณาติดต่อเราที่ support@mapview.com หรือเขียนมาหาเราที่ Mobile Application Solutions, Inc Attention: Mapview Team 16850-112 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL 33160 USA. คุณยังสามารถส่งคำถามของคุณผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อของเราในหน้า ติดต่อเรา ได้จากเว็บไซต์ www.mapview.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย Mobile Application Solutions, Inc สามารถปรับปรุงนโยบายได้เป็นระยะ ๆ และคุณควรทบทวนนโยบายนี้เป็นช่วง ๆ หาก Mobile Application Solutions, Inc ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสม

วันที่มีผลบังคับใช้ นโนบายนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่
13 พฤศจิกายน 2018