Een spreadsheet importeren

  • Begin door een spreadsheet op te zoeken, bijvoorbeeld een e-mailbijlage of een service voor documentenopslag zoals iCloud Drive, Google Drive, Dropbox, Box, etc. **Controleer of uw spreadsheet een .csv-indeling heeft en een koptekst bevat.** 
  • Open de spreadsheet in de externe toepassing en tik op het pictogram ‘delen’.
  • Kies Mapview uit de lijst apps.
  • Zodra de spreadsheet met Mapview is gedeeld, wordt de spreadsheet geïmporteerd en wordt u gevraagd een opslaglocatie voor uw contactpersonen te selecteren. Vervolgens wordt u gevraagd spreadsheetrijen aan contactvelden toe te wijzen. **Controleer of de straatnaam, stad, staat, postcode en het land elk een eigen rij hebben toegewezen. Is dit niet het geval, dan kunnen uw gegevens niet in kaart worden gebracht.**